Схавай мяне, Пане мой, у самых глыбінях Твайго Сэрца і, там трымаючы мяне, запалі, ачысці, загартуй, узнясі, паводле волі і жадання Сэрца Твайго, да поўнага знішчэння майго эга.

Tu autem, Domine mi, include me in imis visceribus Cordis tui. Atque ibi me detine, excoque, expurga, accende, ignifac, sublima, ad purissimum Cordis tui gustum atque placitum, ad puram annihilationem meam.

Фрагмент карціны “Найсвяцейшае Сэрца Езуса” Stephen B. Whatley