Вазьмі, Пане, і прымі
ўсю маю свабоду,
памяць, розум
і ўсю маю волю –
усё, што маю і чым валодаю.
Ты мне ўсё гэта даў –
Табе, Пане, вяртаю.
Усё Тваё.
Распараджайся гэтым паводле сваёй волі.
Дай мне толькі любоў Тваю і ласку,
і мне гэтага хопіць.
Амэн.

Св. Ігнацый Лаёла, Духоўныя практыкаванні 246.

Suscipe

Suscipe, Domine, universam meam libertatem. Accipe memoriam, intellectum atque voluntatem omnem. Quicquid habeo vel possideo, mihi largitus es : id tibi totum restituo, ac tuae prorsus voluntati trado, gubernandum. Amorem tui solum cum gratia tua mihi dones, et dives sum satis, nec aliud quicquam ultra posco.